Knut Wahlgren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:27 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 1 november 1962 -