Knut Olle Sigvard Olsson och Anna Hillevi Olsson, född Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 2:22 (aktuellt nummer) 31 mars 1954 - 2 maj 1959
Hårderup 3:14 Hårderups affär (aktuellt nummer) 25 mars 1961 – 3 september 1981

Knut Olle Sigvard Olsson var född den 15 juni 1931 i Annedal i Göteborg och han gifter sig den 5 januari 1953 med Anna Hillevi Jönsson som var född den 25 september 1934 i Andrarum. Anna Hillevi var dotter till småbrukare på Ilstorp nr 1 Hilding Jönsson och hans hustru Anna Frideborg, född Persson. Familjen är senare bosatt på Fränninge nr 14 och där Knut Olle Sigvard avlider den 12 april 2000 och Anna Hillevi avlider den 4 augusti 2005.