Knut Harald Nilsson och Ida Cecilia Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 47:1 (avregistrerat nummer) 31 mars 1952 - 4 april 1970
Fränninge 18:18 (aktuellt nummer) 31 juli 1950 - 4 april 1970
Fränninge 18:12 (avregistrerat nummer) 31 juli 1950 -
Hårderup 12:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 10 augusti 1935 - 4 maj 1950

Knut Harald Nilsson var född den 6 juni 1897 i Esarp och han var son till hemmansägaren Nils Andersson och hans hustru Kersti Karlsdotter i Trulstorp i Esarp. Knut Harald gifter sig den 20 juli 1918 med Ida Cecilia Pålsson som var född den 2 mars 1896 i Kyrkheddinge. Ida Cecilia var dotter till arrendatorn på Kyrkheddinge nr 1 Per Pålsson och hans hustru Anna Ljungberg. Familjen brukar gården fram till 1950 då dom säljer den. Dom är senare bosatta på Fränninge 18:18 och där avlider Ida Cecilia den 12 april 1970. Knut Harald flyttar senare till Fränninge nr 7, pensionärshemmet och där Knut Harald avlider den 3 juli 1989.

Fastigheten omfattar 1944 12,8 hektar totalt varav 12 hektar är åkermark. Åkermarken är delvis täckdikad. Gården var utrustad med gödselstad och urinbrunn byggd av cement. Man hade investerat i tre olika jordbruksmaskiner samt att man var delägare i ytterligare en jordbruksmaskin. Vatten och avlopp fanns inte installerade i varken bostadshus eller stallar. Det fanns elektricitet installerad för belysning.

 

 

Barn

NamnBeskrivning
Erik Valdemar född den 18 april 1920 i Blentarp. Erik Valdemar Nilsson förblir ogift och han är bosatt på Fränninge nr 28 och han avlider den 18 september 1994.
Sven Helgefödd den 23 oktober 1924 i Tolånga. Sven Helge Nilsson förblir ogift och han var bosatt på Fränninge 7:56 och han avlider den 17 mars 2007.
Nils Johanfödd den 16 februari 1918 i Hällestad. Nils Johan Nilsson gifter sig den 30 oktober 1943 med Elsa Linnea Sörensson som var född den 17 september 1922 i Långaröd. Familjen var bosatt på Brösarp 8:3 och där Nils Johan avlider den 27 maj 1963. Elsa Linnea flyttar senare till Älggatan 16 C i Limhamn och hon avlider den 1 juli 2011.