Klara Gunborg Svensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:49 Rosentorpet (aktuellt nummer) 4 juni 1950 - 16 juni 1962