Kjell Torsten Klang och Elin Ann-Britt Klang

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 27:1 (aktuellt nummer) 19 mars 1974 -