Kjell Olof Allan Wessström och Nancy Ingegärd Wesström

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 30:1 1 februari 1974 -

Kjell Olof Allan Wesström var född den 1 mars 1935 och han gifter sig den 23 juli 1966 med Nancy Ingegärd Wesström som var född den 28 mars 1940 i Morup. Familjen var senare bosatt på Tullesbovägen 24 i Sjöbo och där Nancy Ingegärd Wesström avlider den 8 december 2000.