Kjell Jönsson och Inga Jönsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:35 (aktuellt nummer) 25 mars 1956 - 2 februari 1978
Vallarum 7:63 (aktuellt nummer) 25 mars 1956 - 8 maj 1977