Kjell Börje Ohlsson och Kerstin Margareta Ohlsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:82 28 oktober 1978 -
Vallarum 5:9 (aktuellt nummer) 28 oktober 1978 - 29 oktober 1978