Kerstin Monica Olsson, Sven Göran Olsson och Anna-Lena Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 4:4 (aktuellt nummer) 29 juli 1981 - 20 april 1982

Dom tre barnen, Kerstin Monica Olsson, Sven Göran Olsson och Anna-Lena Olsson erhåller vardera 1/3 av fastigheten som gåva varefter Kerstin Monica köper de två andra syskonen delar. Den 20 april 1982
äger hon hela fastigheten.