Kersti Svensdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:8 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 25 september 1890 - 26 februari 1898

Kersti Svensdotter född den 17 oktober 1837 i Hårderup och hon köpte fastigheten av sin fader Sven Söder. Hon blev aldrig skriven på fastigheten utan var bosatt på Torget nr 24 i Vollsjö. Kersti arbetade som hushållerska och var ogift hela livet. Hon avlider den 10 februari 1926 utav ålderdomssvaghet men blev begravd i Fränninge.