Kersti Olsdotter (änka efter Måns Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:18 (aktuellt nummer) 29 december 1899 - 23 augusti 1922

Kersti Olsdotter var född den 2 november 1857 i Fränninge och var dotter till Ola Nilsson och Sissa Hansdotter som ägde fastigheten tidigare. Kersti var änka efter Smeden Måns Nilsson som var född den 5 oktober 1863 i Fränninge. Han kom till Starrarp från Västerstad den 2 maj 1890. Måns avlider den 16 september 1892 i Starrarp. Kersti avlider den 30 mars 1950 i Fränninge 27:18, ålderdomshemmet.

Barn

NamnBeskrivning
Frans Augustfödd den 23 oktober 1890 i Starrarp. Flyttar till annan plats inom Starrarp nr 2 och blir skräddargesäll hos hos Anton Åkerblom. Frans August var ogift och han avlider den 4 januari 1943 i Starrarp nr 2.
Oscar Hermanfödd den 31 maj 1892 i Starrarp. Flyttar till Billeberga 1907 och till Stävie 1915. Oscar gifter sig den 29 november 1924 med Anna Månsson som var född den 10 april 1894 i Ilstorp. Anna är senare bosatt på Västra Långgatan 1 i Kävlinge och hon avlider den 1 mars 1988. Oscar Herman avlider den 5 april 1979 i Postl 444 i Staora Harrie i Kävlinge.