Kersti Olsdotter.

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 5:8 (avregistrerat nummer) ca 1858 - 2 juli 1898