Kersti Holmström (maka till Magnus Petter Holmström)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:49 (aktuellt nummer) 11 november 1892 - 11 januari 1904

Kersti Holmström, född Larsdotter var född den 4 september 1837 i Tranås och hon var dotter till husmannen på Tranås nr 14 Lars Larsson och hans hustru Ingar Truedsdotter. Kersti hade gift sig den 28 februari 1866 med Magnus Petter Holmström som var född den 11 februari 1843 i Starrarp. Magnus Petter rymmer till Danmark 1878 och Kersti skaffar sig senare fastigheten Vallarum 9:49. Här bor hon fram till sin död på fastigheten. Kersti avlider den 1 januari 1904.

Bouppteckning efter Kersti Holmström som avled på Vallarum nr 9 den 1 januari 1904.