Dödsbodelägarna efter Kjertsin Åkesdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:6 (avregistrerat nummer) 22 januari 1891 - 21 april 1914