Karsten Nicklasson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:45 (aktuellt nummer) 14 februari 1975 - 30 april 1976