Karna Olsson, född Persson (änka efter Emil Edvard Olsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:35 (avregistrerat nummer) 27 december 1950 - 1 augusti 1961