Karna Olsdotter (änka efter Nils Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:22, Fredrikstorp nr 1 Vallarums Affär (avregistrerat nummer) 13 maj 1884 - 26 januari 1888