Nils Mårtensson och Karna Kristensdotter och Elna Simonsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:8 (avregistrerat nummer) 1836 -
Starrarp 2:7 (avregistrerat nummer) 6 mars 1846 - 1 maj 1862

Nils Mårtensson föddes den 24 oktober 1814 i Vallarum och han var son till åbon Mårten Olsson och hans hustru Elna Nilsdotter i Vallarum. Den 13 december 1826 gifter sig Nils med Karna Kristensdotter som var född i Bjälkhult. Karna avlider den 1 maj 1862 i Starrarp utav en icke angiven orsak. Nils gifter om sig den 29 juni 1866 i Fränninge med hemmansdotter från Hårderup nr 4, Elna Simonsdotter. Elna var född den 28 juni 1825 i Vallarum och var dotter till pigan Lisbeth Olsdotter. Nils Mårtensson avlider den 10 maj 1889 i Starrarp och Elna avlider den 15 januari 1895 också i Starrarp.

Bouppteckning efter Karna Kristiansdotter som avled på Starrarp nr 2 den1 maj1862.

Den 1:e augusti 1862 förrättades bouppteckning efter åbon Nils Mårtenssons på Starrarp nr 2 hustru Karna Chritensdotter som avled i slutet av maj månad och som efterlämnade änklingen och med honom bröstarvingarna Nils 13 år, Pehr 7 år, dottern Elna 10 år. I bouppteckningen upptogs fastigheten Starrarp nr 2, 1/48 mantal enligt köpekontrakt den 4 april 1844 och fastebrev daterat den 6 mars 1846 och som makarna gemensamt förvärvat och som upptogs till 1/3-del av värdet, 444 kr. I bouppteckningen upptog även skatterusthållet på Starrarp nr 2 om 1/96 mantal som Karna ärvt av sina föräldrar Elna Nilsdotter och Christen Jeppsson och upptogs till värdet på 666 kr. Dom totala tillgångarna i dödsboet uppgick till 1 462 kr och det fanns skulder på 175 kr vilket ger en behållning i dödsboet på 1287 kr.

Bouppteckning efter Nils Mårtensson som avled på Starrarp nr 2 den 10 maj 1889.

Den 18 juli 1889 förrättades bouppteckning efter avlidne undantagsmannen Nils Mårtensson på Starrarp nr 2 som avlidit den 10 maj 1889 och som efterlämnade såsom sterbhusdelähgare änkan Elna Simonsdotter samt under äktenskapet med förut avlidna hustrun Karna Christensdotter sammanavlade barnen:
åbon Nils Nilsson, Östraby nr 7
drängen Per Nilsson, Magnaröd nr 1
Dom totala tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 208 kr och det fanns skulder på 98 kr vilket ger en behållning på 110 kr i bouppteckningen.

Bouppteckning efter Elna Simonsdotter som avled på Starrarp nr 2 den 15 januari 1895.

Den 26 januari 1895 förrättades bouppteckning efter avlidna änkan Elna Simonsdotter som avlidit den 15 januari 1895 och som efterlämnade såsom arvingar halvbröderna:
åbon Anders Nilsson på Fränninge nr 16
åbon Nils Olsson i Lövestad, avliden men efterlämnat arvingar
handlaren Sven Olsson i Bjälkhult
åbon Ola Olsson på Lövestad nr 20
torparen Per Olsson i Benarp.
Tillgångarna i bouppteckningen uppgick till 482 kr samt att det fanns skulder på 74 kr vilket ger en behållning på 408 kr i bouppteckningen.

Barn

NamnBeskrivning
Nilsfödd 5 juni 1845 i Starrarp. Avlider den 4 januari 1848 i Starrarp.
Nilsfödd 3 januari 1849 i Starrarp. Nils flyttar till Östraby nr 13 1968 och sedan till Östraby nr 7 för att arbeta som dräng. Han gifter sig 1877 och flyttar hem till föräldragården som han sedan köper 1882.
Elnafödd 7 januari 1852 i Starrarp. Flyttar till Höxeröd den 3 juli 1882.
Pehrfödd 21 januari 1855 i Starrarp. Flyttar till Östraby 1873 och arbetar som jordbruksarbetare och är inskriven i obefintlighetboken. Avlider den 14 augusti 1923
Andersfödd 25 augusti 1858 i Starrarp. Avlider den 22 januari 1860 i Starrarp.