Karna Andersdotter (änka efter åbon Sven Persson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:10 (aktuellt nummer) 23 februari 1913 – 21 februari 1929