Karl Bernhard Larsson (Rundgren) och Agnes Albertina Elesina Larsson, född Sandberg

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:23 (avregistrerat nummer) 13 mars 1944 - 7 maj 1971

Karl Bernhard Larsson (Rundgren) var född den 10 november 1901 Östraby och han var son till husägaren på Brunslöf nr 4 Lars Andersson och hans hustru Anna Tallberg. Karl gifter sig den 30 januari 1926 med Agnes Albertina Elesina Sandberg som var född den 30 november 1901 i Björka. Agnes var dotter till husägaren på Björka nr 13 Elof Sandberg och hans hustru Elin Persson. Familjen är senare bosatt i Hårderupshult och där Karl avlider den 8 februari 1976. Agnes flyttar senare till Lågedammsgatan 22 A i Hörby och hon avlider den 25 april 2005.

Karl och Agnes Rundgren omkring 1950
Foto: Helga Olsson, Ulatofta

 

Agnes och Karl Rundgren
Foto: Helga Olsson Ulatofta

Ovan Rundgren

Greta Rundgren

Inga-Gull Rundgren

Erik Rundgren

Ella Rundgren

Agnes Rundgren

Barn

NamnBeskrivning
Karl och Agnes barn:
Nils Ovan Lennartfödd den 22 maj 1926 i Västerstad. Nils Oval Lennart Karlsswon gifter sig den 18 april 1953 med Maj-Britt Nilsson som var född den 17 juni 1928 i Lund. Nils Oval Lennart var byggnadsarbetare och familjen var bosatt i Bjärsjölagård. Senare är dom bosatta på Skolgatan 1 i Eslöv och där Nils Oval Lennart avlider den 24 januari 2017.
Anna Ella-Britt född den 3 juni 1928 i Hörby. Anna Ella-Britt Mårtensson, född Karlsson gifter sig den 4 maj 1952 med Malte Evert Mårtensson som var född den 6 mars 1924 i Östraby. Familjen var bosatt i Östraby där Malte Evert var hemmansägare. Familjen är senare bosatt på Sälggatan 10 B och där Anna Ella-Britt avlider den 12 februari 1998. Malte Evert är senare bosatt på Byggmästaregatan 14/ Källhaga och där han avlider den 18 mars 2002.
Greta Ingegärdfödd den 29 oktober 1932 på Lunds BB.
Elsa Inga-Gullfödd den 26 juni 1935 i Fränninge.
Lars-Erik född den 5 juni 1937 i Fränninge.