Karl Oskar Johanssons dödsbo

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 3 januari 1961 - 19 maj 1961