Anna Olsson (änka efter Karl Olsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:10 (aktuellt nummer) 30 december 1940 – 1 december 1942