Karl Olof Tufvesson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 22:2 (aktuellt nummer) 28 september 1972 - 21 november 1975
Vallarum 8:26 (avregistrerat nummer) 6 mars 1923 - 2 april 1963
Vallarum 8:10 (avregistrerat nummer) 6 mars 1923 - 15 mars 1957

Karl Olof Tufvesson var född den 24 maj 1891 i Östra Kärrstorp. Karl Olof Tufvesson förblev ogift och han tar över föräldragården 1923 och brukar den i 40 år. Karl Olof avlider i Vallarum nr 22 den 14 oktober 1975.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944.

Karl Tufvesson uppger vid jordbruksräkningen 1944 att fastigheten omfattar totalt 7 hektar mark varav 4 hektar var åkermark och 2,2 hektar var skogsmark. Man hade investerat i en hästräfsa och man hade installerat elektricitet för belysning.