Karl Oskar Johansson och Anna Maria Johansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:75 17 april 1918 - 5 oktober 1933
Starrarps Ora 1:57 (avregistrerat nummer) 1 oktober 1917 - 3 april 1918
Starrarp 2:10 (avregistrerat nummer) 23 april 1942 - 3 januari 1961
Starrarps Ora 1:2 (avregistrerat nummer) 1 oktober 1917 - 3 april 1918

Karl Oskar Johansson var född den 25 september 1878 i Fränninge och han var son till åbon på Fränninge nr 23 Johannes Larsson och hans hustru Cecilia Johansson. Karl gifter sig den 25 september 1903 med Anna Maria Johansson som var född den 7 december 1876 i Fränninge. Anna Maria var dotter till åbon på Starrarps Ora Johannes Olsson och hans hustru Anna Jönsdotter. Karl kommer till Starrarps Ora från Fränninge 23 1905 och Anna Maria kom från Starrarps Ora Familjen bor kvar på Starrarps Ora fram till den 26 oktober 1934 då man flyttar till Östraby. Familjen är senare bosatta på Starrarp 2:10 och där Karl avlider den 28 oktober 1960. Anna Maria bor kvar inom Fränninge och hon avlider den 14 november 1967.

Barn

NamnBeskrivning
Karl och Anna Marias barn:
Johan Henningfödd den 30 november 1903 i Fränninge. Johan Henning Karlsson avlider utav magkatarr den 24 oktober 1910.
Karl Erikfödd den 29 december 1905 i Fränninge. Karl Erik Karlsson gifter sig den 23 juni 1934 med Ellen Nilsson som var född den 9 april 1910 i Långaröd. Familjen var bosatt i Starrarps Ora där Karl Erik var hemmansägare på Starrarps Ora 1:40. Ellen avlider på Starrarps Ora den 17 februari 1977. Karl Erik bor kvar och han avlider den 14 april 1990.
Janne Hildingfödd den 25 december 1907 i Fränninge. Janne Hilding gifter sig den 21 maj 1938 med Ellen Maria Nilsson som var född den 14 juni 1910 i Högseröd. Familjen var bosatt på Sjöbo nr 4 i kvarteret Lars i Södra Åsums församling och där Janne Hilding arbetade som målare. Familjen är senare bosatt på Idegatan 8 i Sjöbo och där Janne Hilding avlider den 5 februari 1966. Ellen är senare bosatt på Björkvägen 5, Norrebo i Sjöbo och där hon avlider den 29 april 2008.