Karl Kristensson och Anna Kristensson, född Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 7:12 (aktuellt nummer) 1938 - 1976
Starrarp 7:6 Starrarps Affär (aktuellt nummer) 8 februari 1934 - 22 januari 1938

Karl Anton Kristensson var född den 2 april 1881 i Skegrie och han var son till förvaltaren Christen Jensen och hans hustru Hanna Isaksdotter i Skegrie. Karl var handlare och han gifter sig den 31 oktober 1914 med Anna Nilsson som var född den 27 oktober 1871 i Fränninge. Anna var dotter till åbon på Starrarp nr 3 Nils Persson och hans hustru Kjersti Pehrsdotter. Anna var tidigare gift med handlaren August Håkansson som var född den 4 december 1868 i Fränninge. August avlider den 1 maj 1909 utav ryggmärgslidande. Familjen driver butiken fram till 1938 då Annas son Anton övertar den. Karl och Anna är senare bosatta på Solbacka och där Anna avlider den 25 juli 1963. Karl avlider den 3 november 1975.

Karl Kristensson t.v Jöns Andersson t.h.
(Fotograf okänd)

Karl Kristensson hade i sin ägo ett antal tillståndsbevis för kolbrytning.

Länk till Kolrush i Starrarp

 

Barn

NamnBeskrivning
Ebba Amaliafödd den 21 april 1901 i Fränninge. Annas barn i första äktenskapet. Ebba Amalia Håkansson förblir ogift och hon är bosatt på Starrarp nr 7 och där hon avlider den 14 februari 1920 utav lungtuberculos.
Nils Antonfödd den 9 november 1906 i Fränninge. Annas barn i första äktenskapet. Nils Anton Håkansson tar över butiken 1938 och han gifter sig med Majken Asta Lisen Hultgren som var född den 26 juli 1913 i Landskrona.
Herta Kristinafödd den 31 januari 1916 i Fränninge. Karl och Annas barn. Herta Kristina Johansson, född Kristensson gifte sig 17 mars 1935 med Karl Henrik Westerstad från Västerstad. Karl Henrik var född den 13 oktober 1912 i Västerstad. Familjen var senare bosatt på Vintergatan 20 i Höör och där Karl Henrik avlider den 12 juni 1987. Herta Kristina flyttar senare till Sanatoriegatan 13 i Höör och där hon avlider den 25 augusti 2017.