Karl Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 25:1 (avregistrerat nummer) - 1 april 1970