Karl Nils Jörgen Rafsten

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:21 Borestad nr 2 (aktuellt nummer) 19 november 1975 - 24 juni 1976