Carl Hugo Paulus Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 20 juli 1937 -

Carl är son till den tidigare ägaren av fastigheten Ingrid Johanna Persson och hennes man Nils Persson som dock hade avlidit 1922. Karl var född den 14 april 1904 i Vallarum nr 14. Carl Hugo Paulus flyttar till Amiralitets församling i Karlskrona där han blir 2:e klass sjöman vid eldkompaniet. Han förblir ogift och han har en hushållerska, Gerda Charlotta Jönsson som var född den 19 december 1909 i Södra Åsum. Gerda Charlotta var dotter till åbon på Omma nr 1 i Södra Åsum Jöns Nilsson och hans hustru Maria Nilsson. Gerda Charlotta födde tre barn som Carl Hugo Paulus erkänt sig som fader till. 1970 var han skriven i Getinge nr 11 i Örtofta och han avlider den 30 september 1974. Senare är Gerda Charlotta bosatt på Solkullen i Vollsjö och hon avlider den 14 oktober 2003.

Källa: SCB, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade totalt 6,2 hektar varav 5,5 hektar var åkermark. Det hade investerats i fyra jordbruksmaskiner fram till december 1944. Vattenledning hade dragits in i boningshuset men inte i stallarna. Elektricitet fanns för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Ninni Ulla Maj-Brittfödd den 14 oktober 1932 på Lunds BB
Nanna Sylviafödd den 17 december 1937 på Lunds BB
Stig Ivanfödd den 14 december 1940 på Lunds BB