Välj en sida

Carl Hugo Paulus Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 4:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 20 juli 1937 - 11 juni 1941

Carl är son till den tidigare ägaren av fastigheten Ingrid Johanna Persson och hennes man Nils Persson som dock hade avlidit 1922. Karl var född den 14 april 1904 i Vallarum nr 14. Carl Hugo Paulus flyttar till Amiralitets församling i Karlskrona där han blir 2:e klass sjöman vid eldkompaniet. Han förblir ogift och han har en hushållerska, Gerda Charlotta Jönsson som var född den 19 december 1909 i Södra Åsum. Gerda Charlotta var dotter till åbon på Omma nr 1 i Södra Åsum Jöns Nilsson och hans hustru Maria Nilsson. Gerda Charlotta födde tre barn som Carl Hugo Paulus erkänt sig som fader till. 1970 var han skriven i Getinge nr 11 i Örtofta och han avlider den 30 september 1974. Senare är Gerda Charlotta bosatt på Solkullen i Vollsjö och hon avlider den 14 oktober 2003.

Källa: Arkiv Digital, Jordbruksräkningen 1944

Fastigheten omfattade totalt 6,2 hektar varav 5,5 hektar var åkermark. Det hade investerats i fyra jordbruksmaskiner fram till december 1944. Vattenledning hade dragits in i boningshuset men inte i stallarna. Elektricitet fanns för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Ninni Ulla Maj-Brittfödd den 14 oktober 1932 på Lunds BB
Nanna Sylviafödd den 17 december 1937 på Lunds BB
Stig Ivanfödd den 14 december 1940 på Lunds BB