Välj en sida

Karl Henry Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:13 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 4 oktober 1937 - 3 november 1941
Hårderup 3:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 4 oktober 1937 - 3 november 1941

Karl Henry Andersson var född den 21 december 1915 i Vollsjö och han var son till Karin Andersson som var född den 11 januari 1880 i Vollsjö. Familjen kom till Hårderup 3:4 ifrån Vollsjö den 30 juli 1937 och dom stannar till den 30 maj 1941 då dom flyttar tillbaka till Vollsjö nr 31:30. Karin avlider den 3 maj 1950 i Vollsjö.