Välj en sida

Karl Erik Karlsson och Ellen Karlsson, född Nilsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:75 5 oktober 1933 -
Starrarps Ora 1:61 Thulins hus (aktuellt nummer) 6 augusti 1954 - 5 juli 1977
Starrarps Ora 1:61 Thulins hus (aktuellt nummer) 5 november 1933 - 19 maj 1945
Starrarps Ora 1:41 (avregistrerat nummer) 5 oktober 1933 -
Starrarps Ora 1:40 5 oktober 1933 - 25 mars 1981

Karl Erik karlsson var född den 29 december 1905 i Starrarps Ora. Karl Erik Karlsson gifte sig den 23 juni 1934 i Långaröd med Ellen Karlsson, född Nilsson. Ellen var född den 9 april 1910 i Långaröd. Familjen var bosatt i Starrarps Ora och där Karl Erik tar över föräldragården 1933 och driver den fram till 1981. Ellen avlider den 17 februari 1977 och Karl Erik avlider den 14 april 1990. Båda avlider i Starrarps Ora.