Karl Erik Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:50 (aktuellt nummer) 3 mars 1973 - 31 december 1982