Karl Edvin Olsson och Lilly Olsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:66 (avregistrerat nummer) 17 juni 1960 - 2 juli 1961