Karl Edvard Nilsson och Hulda Nilsson, född Mårtensson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 8:32 (aktuellt nummer) 14 november 1936 - 1 januari 1976
Vallarum 8:3 (avregistrerat nummer) 14 november 1936 -

Karl Edvard Nilsson var född den 24 december 1899 i Vallarum och han var son till de tidigare ägarna av fastigheten Nils Andersson och Karna Olsson. Karl Edvard gifter sig den 16 maj 1936 med Hulda Johanna Mårtensson som var född den 21 juli 1904 i Östra Kärrstorp. Hulda Johanna var dotter till Mårten Olsson och Ingrid Olsson. Familjen brukar gården under 40 år och dom bor kvar i Vallarum nr 8 och där Karl Edvard avlider den 6 december 1984 och Hulda Johanna avlider den 3 mars 1985.

Fastigheten omfattar totalt 17,4 hektar varav 10,2 hektar åkermark och 2 hektar skogsmark och 4,2 hektar betesmark. Fastigheten hade ingen gödselstad byggd av cement. Man hade investerat i fem olika jordbruksmaskiner för att underlätta arbetet på gården. I stallarna och boningshuset fanns vatten indraget samt att boningshuset hade avlopp installerat. Det fann även elektricitet installerat för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Nils Yngvefödd 11 februari 1937 i Vallarum. Nils Yngve Nilsson gifte sig den 18 september 1991 och han var bosatt på Vallarum 8:32 fram till sin död den 17 september 2011.
Mariannefödd 1939 i Vallarum
Lars-Börjefödd 1951 i Vallarum