Karl Bernhard Bengtssons konkursbo

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:22 Bjälkhults mölla (aktuellt nummer) 2 oktober 1940 - 2 oktober 1940