Karl Artur Lovén och Altéa Linnea Isidora Lovén, född Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:35 (avregistrerat nummer) 27 februari 1944 - 14 maj 1961
Vallarum 9:25 (avregistrerat nummer) 13 mars 1944 - 14 maj 1961

Karl Artur Lovén var född den 15 april 1913 i Fränninge och han var son till Olof Nilsson Lovén och hans hustru Elan Lovén, född Persson. Karl Artur gifter sig den 1 april 1944 med Altea Linnea Isidora Persson som var född den 21 juni 1918 på Lunds BB. Altea Linnea Isidora var dotter till lantbrukaren på Vollsjö Alfred Persson och hans hustru Bengta Elvira Nilsson. Familjen bosätter sig på Vallarum 9:25 och driver jordbruket fram till 1961 då dom säljer fastigheten. Dessförinnan hade Altea Linnea Isidora avlidit den 8 januari 1959. Karl Artur flyttar senare till Planteringsvägen 52 i Helsingborg och han avlider den 11 januari 1989.

Bouppteckning efter Altéa Linnea Isidora Lovén, född Persson som avled på Vallarum nr 9 den 8 januari 1959.

Barn

NamnBeskrivning
Karl Artur och Altea Linnea Isidoras barn:
Elvy Maj-Brittfödd den 6 mars 1945 på Lunds BB.