Karl Andersson och Hilma Andersson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 1:1 Vallarumstorp (avregistrerat nummer) 31 juli 1941 - 14 mars 1942
Fränninge 27:29 (avregistrerat nummer) 13 april 1936 - 2 april 1941
Starrarp 2:16 (avregistrerat nummer) 31 juli 1944 - 31 juli 1944
Starrarp 2:15 (avregistrerat nummer) 31 juli 1944 - 31 juli 1944