Karl Andersson och Gerda Nathalia Magnusson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 30:27 (avregistrerat nummer) 14 mars 1952 - 6 mars 1970
Fränninge 30:24 (avregistrerat nummer) 14 mars 1952 - 6 mars 1970
Hårderup 4:18 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 2 mars 1920 - 14 mars 1952
Hårderup 4:16 (aktuellt nummer) 27 maj 1942 – 14 mars 1952

Karl Andersson köpte fastigheten utav sina föräldrar och var född den 18 augusti och döpt den 27 augusti 1892 i Hårderup. Karl gifte sig den 10 april 1920 i Fränninge med Gerda Nathalia Magnusson född den 10 juli 1899 i Skumparp. Gerda Nathalia var dotter till åbon i Skumparp Magnus Svensson och hans hustru Johanna Larsson. Karl och Gerda Nathalia var senare folkbokförda på Vångavägen nr 8 i Vollsjö där Karl avlider den 18 februari 1984 och Gerda Nathalia avlider den 18 februari 2001.

Fastigheterna 4:18 A och 4:16 omfattade totalt 14,2 hektar varav 9,6 hektar åker och 3 hektar äng. Fastigheten hade i september 1944 en gödselstad utav cement och man ägde fyra jordbruksmaskiner samt var delägare i ytterligare en maskin. Vattenledning var indragen i stallarna och man hade installerat elektricitet för belysning.

Barn

NamnBeskrivning
Hilda Johannafödd 18 januari 1921 i Hårderup. Hilda Johanna Friberg, född Andersson gifter sig den 10 november 1949 med Erik Anders Friberg som var född den 18 maj 1915 i Västerstad. Familjen var bosatt på Byggmästaregatan 20 A i Hörby och där Erik Anders avlider den 10 september 2002. Senare flyttar Hilda Johanna tïll Råbyvägen 41 H i Hörby och hon avlider den 3 oktober 2017.
Karl Egonfödd 12 juni 1923 i Hårderup. Karl Egon Karlsson gifter sig den 8 mars 1952 med Greta Margit Ekstrand som var född den 15 juni 1929 och hon kom från Puus 1:4 där hon arbetade som hembiträde. Den 14 mars 1952 tar Karl Egon över föräldragården. Familjen är folkbokförd på Hårderup 4 och där Karl Egon avlider den 14 september 2004.
Tage Ingvar född den 18 juni 1838 i Fränninge.