Karl Åke Wahlquist och Inga Sigrid Wahlquist

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 22:2 (aktuellt nummer) 14 september 1981 -