Karin Nilsson (änka efter Seth Nilsson)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Fränninge 2:31 29 april 1966 -