Karin Jeppsson och Hertha Möller

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 6:5 (aktuellt nummer) 11 oktober 1964 - 26 november 1966

Köper Harald Persson del.