Karin Hansson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 3:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 22 december 1971 -
Vallarum 9:41 (avregistrerat nummer) 4 februari 1914 - 23 februari 1915
Vallarum 7:6 avregistrerat nummer 4 februari 1914 - 23 februari 1915
Hårderup 3:13 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 22 december 1971 - 3 december 1981