Kaj Conny Roland Månsson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 6:11 Erikslund nr 1 (aktuellt nummer) 24 februari 1975 – 10 mars 1977