Jutta Alice Vera Blomqvist, född Andersén

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:73 (aktuellt nummer) 1 augusti 1961 -
Vallarum 9:35 (avregistrerat nummer) 1 augusti 1961 -

Jutta Alice Vera Blomqvist, född Andersén var född den 10 september 1925 i Danmark och hon gifter sig den 3 januari 1948 med konstnären Stig Artur Sigmund Blomqvist som var född den 25 mars 1912 i St Petri församling i Malmö. Stig Artur Sigmund var son till Jöns Elof Blomqvist, född Hellberg och hans hustru Hermina Emilia Larsson. Familjen var bosatt på Vallarum nr 9 och där avlider Jutta den 6 november 1991 och där Stig Artur Sigmund avlider den den 24 januari 1992.