Julia Paulina Frid

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Bjälkhult 1:45 (aktuellt nummer) 20 december 1965 - 7 november 1973