Josef Andras och Teresia Andras

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarps Ora 1:53 (avregistrerat nummer) 26 mars 1962 -
Starrarps Ora 1:38 (avregistrerat nummer) 26 mars 1962 -