Jöns Svensson och Ingrid Hallengren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 23 januari 1869 -2 juni 1897
Hårderup 2:8 (aktuellt nummer) - 20 januari 1891
Hårderup 2:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 23 januari 1869 – 2 juni 1897
Hårderup 2:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 23 januari 1869 – 2 juni 1897
Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 15 juli 1875 - 12 februari 1902
Hårderup 1:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) Ca 1870 -

Jöns Svensson med familj flyttade till Hårderup Nr 2 1863 och dom kom från Öved. Jöns och Ingrid gifte sig den 16 april 1853. Jöns arrenderar fastigheten från början och blir Åbo på gården 23 januari 1869. Jöns föddes i Öved den 26 februari 1821 och var son till åbon på Öved nr 2, Sven Andersson och hans hustru Elna Andersdotter. Ingrid var född i Fränninge och var dotter till hemmansägaren Johan Hallengren och hans hustru Hanna Larsdotter. Jöns avlider den 31 januari 1902. Ingrid tillsammans med dotter Hanna och mågen Jöns Hansson flyttar till Hårderup Nr 1 1910. Ingrid avlider på Hårderup nr 1 den 15 mars 1919 utav ålderdomssvaghet.

Vid bouppteckningen efter Jöns den 17 mars 1902 kan man se en detaljerad inventering utav boet samt att man erhöll fastebrev för fastigheten Hårderup 1:15 den 15 juli 1875. Fastigheten värderades 1902 till 1400 kr.

Källa: Färs härads dombok för 1902 bouppteckningar (Flla:92, sid 57)

Den 12 februari 1902 förrättades bouppteckning efter åboen Jöns Svensson på Hårderup nr 2 som hade avlidit den 31 januari 1902. Jöns efterlämnade såsom sterbhusdelägare änkan Ingrid Hallengren samt deras gemensamma barn
sonen, åboen Anders Jönsson på Fränninge nr 22
sonen, åboen Sven Jönsson på Fränninge nr 29
dottern Hanna vistandes i hemmet
Fastigheten 1/32 mantal Skatterusthållet Nr 1 Hårderup som makarna gemensamt förvärvat enligt det utfärdade fastebrevet, daterat den 15 juli 1875 som upptages i bouppteckningen till taxeringvärdet 1400 kr. Lösöret upptogs till 786 kr samt utestående fordringar på 5 158 kr. Skulderna uppgick till 216 kr så behållningen i dödsboet var 7 066 kr

Bouppteckning för Ingrid Hallengren, Källa: Färs härads dombok för 1919 bouppteckningar (Flla:109. sid 39)

Den 11 juni 1919 förrättades bouppteckning efter änkan Ingris Hallengren i Hårderup som avled den 15 mars 1919 och som efterlämnade följande arvingar:
sonen, åboen Anders Jönsson på Fränninge nr 22
sonen, åboen Sven Jönsson på Fränninge nr 29
dottern Hanna som var gift med åboen Jöns Hansson på Hårderup nr 1.
Lösöret och Ingrids saker värderades till 252 kr.

Barn

NamnBeskrivning
Andersfödd 21 februari 1854 i Öved. Anders Jönsson gifter sig den 21 december 1895 med Boel Kristoffersson född 21 januari 1848 ifrån Fågeltofta. Samtidigt blir han Åbo. Boel kom från Rörum den 1 november 1895. Paret flyttar till Frenninge nr 22 1896 där Anders blir Åbo. Ingrid avlider här den 28 juni 1910. Anders är senare bosatta på Fränninge nr 12 och där Anders avlider den 26 mars 1932.
Svenfödd 9 mars 1856 i Öved. Sven Jönsson flyttar till Frenninge Nr 29 1888 där han är "arbetare". Sven gifter sig den 5 juni 1888 med Hanna Hansson som var född den 31 oktober 1858 i Slimminge. Familjen var bosatt på Fränninge nr 29 och där Sven avlider den 15 december 1939 utav ålderdomssvaghet och Hanna avlider den 25 februari 1944 utav ålderdom.
Eliasfödd 17 juli 1859 i Öved. Elias Jönsson var bosatt på Hårderup nr 2 och han avled den 31 mars 1896.
Hannafödd 13 juli 1862 i Öved. Hanna Hansson gifter sig den 23 juni 1905 med Jöns Hansson som kom från Amerika den 12 december 1904.