Välj en sida

Jöns Svensson och Ingrid Hallengren

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:10 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 23 januari 1869 -2 juni 1897
Hårderup 2:8 (aktuellt nummer) - 20 januari 1891
Hårderup 2:3 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 23 januari 1869 – 2 juni 1897
Hårderup 2:2 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 23 januari 1869 – 2 juni 1897
Hårderup 1:15 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 15 juli 1875 - 12 februari 1902
Hårderup 1:4 (avregistrerad fastighetsbeteckning) Ca 1870 -

Jöns Svensson med familj flyttade till Hårderup Nr 2 1863 och dom kom från Öved. Jöns och Ingrid gifte sig den 16 april 1853. Jöns arrenderar fastigheten från början och blir Åbo på gården 23 januari 1869. Jöns föddes i Öved den 26 februari 1821 och var son till åbon på Öved nr 2, Sven Andersson och hans hustru Elna Andersdotter. Ingrid var född i Fränninge och var dotter till hemmansägaren Johan Hallengren och hans hustru Hanna Larsdotter. Jöns avlider den 31 januari 1902. Ingrid tillsammans med dotter Hanna och mågen Jöns Hansson flyttar till Hårderup Nr 1 1910. Ingrid avlider på Hårderup nr 1 den 15 mars 1919 utav ålderdomssvaghet.

Vid bouppteckningen efter Jöns den 17 mars 1902 kan man se en detaljerad inventering utav boet samt att man erhöll fastebrev för fastigheten Hårderup 1:15 den 15 juli 1875. Fastigheten värderades 1902 till 1400 kr.

 

Barn

NamnBeskrivning
Andersfödd 21 februari 1854 i Öved. Anders Jönsson gifter sig den 21 december 1895 med Boel Kristoffersson född 21 januari 1848 ifrån Fågeltofta. Samtidigt blir han Åbo. Boel kom från Rörum den 1 november 1895. Paret flyttar till Frenninge nr 22 1896 där Anders blir Åbo. Ingrid avlider här den 28 juni 1910. Anders är senare bosatta på Fränninge nr 12 och där Anders avlider den 26 mars 1932.
Svenfödd 9 mars 1856 i Öved. Sven Jönsson flyttar till Frenninge Nr 29 1888 där han är "arbetare". Sven gifter sig den 5 juni 1888 med Hanna Hansson som var född den 31 oktober 1858 i Slimminge. Familjen var bosatt på Fränninge nr 29 och där Sven avlider den 15 december 1939 utav ålderdomssvaghet och Hanna avlider den 25 februari 1944 utav ålderdom.
Eliasfödd 17 juli 1859 i Öved. Elias Jönsson var bosatt på Hårderup nr 2 och han avled den 31 mars 1896.
Hannafödd 13 juli 1862 i Öved. Hanna Hansson gifter sig den 23 juni 1905 med Jöns Hansson som kom från Amerika den 12 december 1904.