Välj en sida

Jöns Svensson och Hanna Olsdotter

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 7:15 (avregistrerat nummer) 2 maj 1843 - 26 juli 1873
Vallarum 7:4 (avregistrerat nummer) 1841 - 1849

Jöns Svensson var född den 2 december 1811 i Huaröd och han kom till Vallarum från Huaröd 1841. Jöns var son till åbon i Höghult i Huaröd Sven Jönsson och hans hustru Elna Månsdotter. Jöns gifte sig med styvdottern på gården Hanna Olsdotter född den 17 september 1819 i Vallarum. Hanna var dotter till Ola Jönsson och hans hustru Anna Månsdotter (född 18 december 1773). Dom brukar gården fram till 1849 då den byter nummer till 7:15 vilken familjen brukar fram till 1874 då Jöns avlider den 2 juni 1874. Hanna finns kvar i Vallarum 7 och hon avlider den 29 mars 1901.

Bouppteckning efter Jöns Svensson som avled på Vallarum den 2 juni 1874.

Bouppteckning efter Hanna Olsdotter som avled på Vallarum den 2 juni 1874.

Barn

NamnBeskrivning
Andersfödd den 3 juli 1843 i Vallarum. Han tar över föräldragården 1873 som då kallas 7:15.
Annafödd den 3 december 1845 i Vallarum. Anna Månsson, född Jönsson gifte sig 1875 med Nils Månsson som var född den 11 februari 1846 i Vallarum nr 7. Familjen är folkbokförd på Vallarum nr 7 och där Anna avlider den 17 december 1927 och där Nils avlider den 15 mars 1932.
Olafödd den 1 februari 1848 i Vallarum. Han flyttar till Huaröd den 24 oktober 1867.
Elnafödd den 17 juli 1850 i Vallarum. Elna flyttar till Lövestad den 24 oktober 1870. Elna Nilsson, född Jönsson gifter sig med en korgmakare och hon blir änka den 2 januari 1915. Elna är bosatt på Vittskövle nr 40 och där hon avlider den 26 december 1923 utav ålderdomssvaghet.
Ingarfödd den 2 mars 1852 i Vallarum. Flyttar till Vallarum nr 4 1874. Ingar gifter sig 1883 med åbon Anders Nilsson och dom är bosatta på Vallarum nr 14. Anders Nilsson var född den 5 augusti 1848 i Vallarum nr 14. Ingar avlider där den 29 mars 1914 utav slaganfall och Anders avlider den 4 september 1927 utav ålderdomssvaghet och åderförkalkning.
Svenfödd den 14 mars 1856 i Vallarum. Sven avlider den 21 juli 1856.
Svenfödd den 29 juni 1857 i Vallarum. Sven avlider den 20 juli 1857.
Jönsfödd den 18 juli 1858 i Vallarum. Jöns flyttar till Fränninge nr 31 för att arbeta som dräng.
Hanna född den 18 juli 1858 i Vallarum. Hanna flyttar till Andrarum den 24 oktober 1877 och till Vollsjö den 3 september 1890. Hanna Nilsson, född Jönsson gifter sig med åbon på Vollsjö nr 3 Per Nilsson som var född den 21 maj 1848 i Vollsjö nr 3. Hanna blev änka den 18 augusti 1912 då Per avlider utav någon magåkomma. Hanna flyttar senare till Vallarum nr 14 där hon avlider den 21 januari 1929 utav hjärnblödning.