Jöns Persson

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Starrarp 3:11 (aktuellt nummer) 27 september 1900 - 27 september 1900
Hårderup 6:4 (Avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 december 1881 - 10 januari 1919

Är ensam ägare till fastigheten efter att hans hustru Bengta Jacobsdotter avlidit.