Jöns Persson (Vallarum)

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Vallarum 9:23 (avregistrerat nummer) - 1 april 1876
Vallarum 9:22 (avregistrerat nummer) - 1 april 1876
Vallarum 9:19 (avregistrerat nummer) 27 oktober 1853 - 1 april 1876
Vallarum 9:18 (avregistrerat nummer) 27 oktober 1853 - 1 april 1876
Vallarum 9:9 (avregistrerat nummer) 1858 -
Vallarum 9:17 Grännebo (avregistrerat nummer) 27 oktober 1853 - 1 april 1876