Jöns Persson och Pehr Frenell

Fastigheter

Fastighet Tidpunkt
Hårderup 2:5 Högås (avregistrerat nummer) 30 december 1881 – 10 januari 1919
Hårderup 1:14 (avregistrerad fastighetsbeteckning) 30 december 1881 - 10 januari 1919

Jöns Persson och hans son Per Frenell driver gården efter att Jöns hustru Bengta avlidit.